HURRA!!

Vi har fått 20.000 kroner fra Aker Solutions Verdal!!

Ved verftet har de med jevne mellomrom utnevning av personer og avdelinger som utmerker seg spesielt innenfor HMS, kvalitet og bærekraft. Det er et insentivprogram som gjennomføres i et samarbeid mellom Aker Solutions i Verdal og deres kunder Sunrise Wind og Shell.

Terje Moe er giver av summen vi har fått. Han har utmerket seg ved å oppfylle kriterier for god adferd og gode initiativ i sitt arbeid. Grunnen til at han valgte rideklubben er at han er far til to av våre medlemmer, og har erfart at klubben og hestesporten har hatt og har positiv innflytelse på barns oppvekstvilkår, både sine egne og andre. Vi takker hjertligst og setter stor pris på gaven – pengene vil bli brukt på nyttige tiltak til glede for våre medlemmer.

Maria Skjerve Kolstad og Randi Nessemo var fredag 14. april hos bedriften og mottok gavesjekk og blomster. De benytta anledningen til å invitere de tilstedeværende til klubbens stevner for å se hvordan vi driver og vise frem anlegget. Samtidig fikk de fortalt mye om den flotte hestesporten og hestene, noe som tydeligvis var interessant og nytt for de aller fleste.

Forslagskassen

DEL TO

Vi har i tidligere innlegg bedt medlemmene om innspill via forslagskassen som henger i Rytterstua.

Det har den siste tiden kommet inn mange forslag fra flere bidragsytere – noe vi takker hjertligst for og setter stor pris på! Det viser et stort engasjement for klubben og at medlemmene bryr seg!

Det blir for omfattende å referere hvert enkelt forslag, så vi prøver med dette å gi svar på generelt grunnlag.

Flere av forslagene som er sendt inn vil bli kanalisert til juniorutvalget. Vi ser det er noen av forslagene som naturlig hører til der.

Samtlige som har sendt inn forslag på aktiviteter og andre ting som klubben kan gjøre – er hjertelig velkommen til å være med og bidra for å få dette gjennomført. Både styret og utvalgene står fritt i å knytte til seg ressurspersoner ved behov, så her er det fritt fram for alle.

Styret har ikke lagt vekk forslagene, men ser at noen kan bli både utfordrende og tidkrevende å få gjennomført, med tanke på tiden de har disponibel til å utøve sine verv.

Fortsett gjerne å sende inn forslag – alle blir tatt opp og behandlet på våre styremøter!


GLADNYHET TIL ALLE MEDLEMMER!

🌟Gladnyhet🌟

Verdal og Omegn Rideklubb har nå inngått et samarbeid med Rytterstore!

Dette betyr at alle våre  medlemmer i klubben får 10 % rabatt på alle varer til ordinær pris hos Rytterstore.

Det vil også komme fine tilbud, kun for våre medlemmer.

Rytterstore har varer fra  Catago, Horse Guard, Equipage, HKM, TRIKEM, Suedwind, OneK, Ekholms PROB, Leovet, QHP, TRIKEM og Casco.

De har en koselig butikk hjemme på gården i Verdal ,som åpner ved behov. De har også egen nettbutikk: https://rytterstore.no

Vi gleder oss til et godt samarbeid med Rytterstore , og håper våre medlemmer vil benytte seg av dette tilbudet.


Når kiosken i Rytterstua ikke er betjent!

Til alle som ferdes på Sandslia og som av og til opplever at kiosken er ubetjent eller stengt:

Finn noen som kan låse opp døra! Hvis det er ønske om å kjøpe noe å drikke eller spise av utvalget som til enhver tid finnes der, er det fullt mulig.

Veileder som følger:

  • Når du har funnet det du ønsker å kjøpe, vippser du totalbeløpet til 122842
  • Hvis du ikke er komfortabel med å registrere inn på nettbrettet det du har kjøpt – på iZettle – fører du opp varen(e) på lista som ligger på disken. Dato, varebeskrivelse og beløp – kryss gjerne av for at du har vippset.

Dette gjør vi av to grunner: For det første ønsker vi at de som oppholder seg på Sandslia til en hver tid skal ha mulighet både til å varme seg og finne noe å spise og/eller drikke i løpet av den tiden de tilbringer der.

For det andre må vi gjøre det sånn for å kunne ha oversikt over, og registrere inn alt som blir solgt i kiosken.

På denne måten håper vi å kunne legge til rette på best mulig måte i de tilfellene Rytterstua av en eller annen grunn ikke er betjent.

Sistemann ut av kiosken hver kveld sørger for å låse døra! Det gjøres ved å trykke * på displayet under håndtaket på utsiden (knapp nederst til venstre).

(Denne ordningen er basert på full tillit – og kan bli fjernet på kort varsel hvis den blir misligholdt.)

Forslagskassen

I Rytterstua har vi satt opp en kasse like innafor døra hvor medlemmene kan komme med forslag og tips av ymse slag.

Det har til nå kommet inn to forslag som har vært oppe til behandling i styret.

Det ene er innkjøp av pique-skjorter med klubbens logo. Det anser vi løst/besvart ved at vi har opprettet nettbutikk med både pique-skjorter og masse andre fine produkter med klubbens logo som kan bestilles direkte. Hvis nettbutikken ikke inneholder det man har sett for seg, står man fritt til å kontakte leverandør for å høre om det går an å skaffe, både andre produkter og i andre farger enn de som ligger der i dag.

Det andre forslaget gikk på  tilrettelegging av mer aktivitet som omhandler feltritt. Her må vi bare beklage og meddele at det har klubben dessverre ikke kapasitet til å jobbe med pr. dato. Imidlertid kan vi informere om at i 2022 var det mange fra klubben som deltok på feltritt og fikk gode plasseringer. Det førte til at vi ble premiert med en fin pengesum som skal gå til de ryttere som ønsker å delta mer på feltritt, i form av støtte til reise, treninger og stevner andre steder, fortrinnsvis i egen region. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette etter hvert.

Har dere forslag og tips til oss – noter på en lapp og legg den i kassa innafor døra til Rytterstua – vi sjekker den med jevne mellomrom. Det vi finner tar vi med til behandling i påfølgende styremøte. Vi vil deretter informere fortløpende om hvilken skjebne forslagene får.