HURRA!!

Vi har fått 20.000 kroner fra Aker Solutions Verdal!!

Ved verftet har de med jevne mellomrom utnevning av personer og avdelinger som utmerker seg spesielt innenfor HMS, kvalitet og bærekraft. Det er et insentivprogram som gjennomføres i et samarbeid mellom Aker Solutions i Verdal og deres kunder Sunrise Wind og Shell.

Terje Moe er giver av summen vi har fått. Han har utmerket seg ved å oppfylle kriterier for god adferd og gode initiativ i sitt arbeid. Grunnen til at han valgte rideklubben er at han er far til to av våre medlemmer, og har erfart at klubben og hestesporten har hatt og har positiv innflytelse på barns oppvekstvilkår, både sine egne og andre. Vi takker hjertligst og setter stor pris på gaven – pengene vil bli brukt på nyttige tiltak til glede for våre medlemmer.

Maria Skjerve Kolstad og Randi Nessemo var fredag 14. april hos bedriften og mottok gavesjekk og blomster. De benytta anledningen til å invitere de tilstedeværende til klubbens stevner for å se hvordan vi driver og vise frem anlegget. Samtidig fikk de fortalt mye om den flotte hestesporten og hestene, noe som tydeligvis var interessant og nytt for de aller fleste.

%d bloggere liker dette: