Juniorutvalget

Juniorutvalget består i 2019 av følgende personer:

Katrine Sørensen Moe (leder)

Sofie Skavhaug

Tina Sundfær Kihl

Bente Lehn