Hva skjer hos oss

ÅRSMØTEPAPIR

Her kan du laste ned årsmøtedokumentene til årsmøtet i rideklubben onsdag 15. mars 2023 kl. 19.00 i Rytterstua på Sandslia. Kontrollutvalgets beretning har nå blitt satt inn med en forhåpentligvis betydelig bedre kvalitet enn opprinnelig.


ÅRSMØTE

Verdal og omegn rideklubb innkaller til årsmøte

Tid:       onsdag 15. mars 2023 kl. 19.00

Sted:    Rytterstua på Sandslia, Landstadvegen 114, Verdal

 Årsmøtet innkalles med hjemmel i Lov for Verdal og omegn rideklubb §10.

Lover og vedtekter – Verdal og Omegn Rideklubb (vork.no)

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret snarest og senest innen to uker før årsmøtet, dvs. 1. mars 2023, på e-post post@vork.no  

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.


ÅRSMØTEFORBEREDELSER

Det nærmer seg årsmøte i Verdal og omegn rideklubb, og dermed også tid for å få inn en del nye representanter i styret og i de ulike utvalgene. Om du tror at du kan ha noe å bidra med, og kan tenke deg å bli med på laget de neste par årene, så blir vi i valgkomitéen veldig glad om du gir oss beskjed om det! (oppfordre gjerne også kjente som du tror vil passe i noen av vervene til å gi oss beskjed!)

Oversikt over de ulike vervene, og hva de innebærer, finner dere her på nettsiden under fanen «Informasjon fra utvalgene» – «Lover og vedtekter» og fila som heter «struktur og ansvarsomrader for styre og utvalg»

Vi skal selvfølgelig ikke ha inn folk i alle verv i år, men om det ikke er behov for akkurat det du kunne tenke deg i år, så trengs det alltids folk neste år – eller kanskje du kan være interessert i å ta på deg et annet verv enn det du først hadde tenkt?  

En ting som er viktig å huske på, er at for å kunne inneha verv i et idrettslag, må man ha fylt 15 år (unntak: juniorutvalget), og ha vært medlem i idrettslaget i minimum 1 måned. Det vil si at dersom du ikke allerede er medlem, men kan tenke deg å ta på deg et verv ved dette årsmøtet, må du ha meldt deg inn i klubben innen 15.februar 2023 (det er ikke nok at barnet ditt er medlem, du må selv være medlem i klubben).

Om du kan tenke deg å ta på deg et verv, så ta kontakt med oss i valgkomitéen så fort som mulig, helst innen tirsdag 7.februar:

Kjersti S. Søvik (leder): Tlf: 99 27 63 39 eller e-post: ks-s@online.no

Torunn Lersveen: Tlf: 46 83 86 59, e-post: Torunn.Lersveen@steinkjer.kommune.no

Arne Espen Dillan: Tlf: 91 83 99 89, e-post: aedillan@gmail.com


ÅRSMØTE 2023

Hold av 15. mars, da blir det årsmøte i Verdal og Omegn Rideklubb.

Møtet blir i Rytterstua kl 19.00 på Sandslia Ridesenter.

Ordinær innkalling med informasjon om frister i henhold t lovnormen vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.


‼️UTLEVERING AV JULENEK‼️

Det blir utlevering av julenek på Sandslia fredag 26. november 2022 mellom klokka 17.00 og 18.30.

Fint om dere kan fordele ankomsten litt, slik at det ikke blir kaos ved utleveringa!

Håper alle kan komme og hente i nevnte tidsrom, da vi ikke har lagringsplass for ikke avhentede nek.

‼️ Alle som henter må betale inn totalbeløpet på bankkonto nummer 4440.31.19099 innen 15. desember 2022 ‼️


GRØNT KORT KURS HØSTEN 2022

30.09. – 01.10.2022 arrangeres Grønt kort-kurs i regi av Verdal og Omegn Rideklubb!

Sted: Sandslia Ridesenter.

‼️Påmelding via Min idrett ‼️

Påmelding i MinIdrett kommer så snart som mulig, vi legger ut beskjed så fort det er i orden 😄

Kurset prioriteres klubbens medlemmer, men ved kapasitet åpner vi opp for andre klubber. Det kreves medlemsskap i rideklubb for å delta på Grønt kort kurs.

Plasser: 30 stk
Kursholder: Marit Aarset Grønn
Pris: 200,-
Pris rideprøve samme dag: 100,-
Hesteleie rideprøve kr 200,-
(Forverter ved Sandslia Ridesenter – gratis)

– RIDEPRØVE

Rideprøve settes opp samme dag etter hovedkurs. Den kan også tas med egen trener, i løpet av de påfølgende 2 ukene.
(Trener må godkjennes av Marit Aarset Grønn på forhånd)

Sandslia Ridesenter leier ut hester til rideprøve, men kun for deltakere på Sandslias ordinære ridekurs og treninger. De har dessverre ikke kapasitet til å leie ut hester til rideprøve for andre deltakere.
Deltakere som disponerer egen hest, kan avlegge rideprøve ved Sandslia.
Det er mulighet for å leie boks (kr 200,- for dagboks).

Barn til og med 16 år må ha med seg foreldre/ansvarlig person. Dette gjelder også under gjennomføring av de digitale kursene.

Kurset består av 3 deler: forkurs (digitalt), hovedkurs og en praktisk del.

1) Kjøp den digitale boka: https://www.fagbokforlaget.no/P%C3%A5-vei…/I9788245033786

2) Logg inn på minidrett.nif.no. Hvis du ikke har profil her må du lage deg en. Trykk så på «kurs» og søk Grønt kort (se bildet ovenfor om du er usikker). Her skal du ta to kurs på egenhånd; «Grønt kort, sikkerhet og hestekunnskap» og «KR1 Grønt kort».

3) Nå er du klar for hovedkurset! Dette kan tas enten fysisk eller via teams. Du søker på samme måte i MinIdrett, og melder deg på et webinar som heter «hovedkurs». Da vil du få tilsendt lenke til teams eller zoom, og deltar i nåtid.

4) Rideprøve
Ride-/kjøreprøve kan tas hos egen trener (som må godkjennes av Marit på forhånd), eller på Sandslia Ridesenter.

5) Da har du Grønt kort og kan delta på stevner. 😃  Grønt kort er et kurs som ikke krever fornyelse, det er nok å ta det en gang.

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt så svarer vi så godt vi kan😊 du kan også lese mer på www.rytter.no/sport/gront-kort


IDRETTSSTIPEND FOR UNGDOM 2022

Trøndelag fylkeskommune deler ut hvert år idrettsstipend for ungdom 16 – 23 år. Har vi noen i målgruppen i egen klubb som kan være aktuell? Søknadsfrist 30. august 2022.

Søknadsskjema finnes her: Idrettsstipend for ungdom – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)


GRØNT KORT KURS APRIL 2022!

Lørdag 30/4 holder Verdal og Omegn Rideklubb Grønt Kort-kurs ved Sandslia Ridesenter.

Kurset er fortrinnsvis forbeholdt klubbens medlemmer, men ved kapasitet åpner vi for andre interesserte.

Plasser: 30 stk
Kursholder: Gjertrud Øygard Hienerwadel
Pris: 200,-
Pris rideprøve samme dag: 100,-
Hesteleie rideprøve kr 200,-
(Forverter ved Sandslia Ridesenter – gratis)

– RIDEPRØVE

Rideprøve settes opp samme dag etter hovedkurs, men det kan også tas med egen trener, ila. de påfølgende 2 ukene (men med trener godkjent av Gjertrud.)

Sandslia Ridesenter leier ut hester til rideprøve for deltakere på Sandslias ordinære ridekurs og treninger. De har dessverre ikke kapasitet til å leie ut hester til rideprøve for andre deltakere.
Deltakere som disponerer egen hest, kan avlegge rideprøve ved Sandslia.
Det er mulighet for å leie boks (kr 200,- for dagboks).

Barn til og med 16 år må ha med seg foreldre/ansvarlig person. Dette gjelder også ved gjennomføring av de digitale kursene.

Kurset består av 3 deler: forkurs (digitalt), hovedkurs og en praktisk del.

1) Kjøp den digitale boka: https://www.fagbokforlaget.no/P%C3%A5-vei…/I9788245033786

2) Logg inn på minidrett.nif.no Hvis du ikke har profil her må du lage deg en. Trykk så på «kurs» og søk Grønt Kort (se bildet jeg legger ved om du er usikker). Her skal du ta to kurs på egenhånd; «Grønt kort, sikkerhet og hestekunnskap» og «KR1 Grønt Kort».

3) Nå er du klar for hovedkurset! Dette kan tas både fysisk og/eller via Teams. Du søker på samme måte i minidrett, og melder deg på et webinar som heter «hovedkurs». Da vil du få tilsendt lenke til teams eller zoom, og deltar i nåtid.

4) Rideprøve
Ride-/kjøreprøve kan tas hos egen trener (som må godkjennes av Gjertrud på forhånd), eller på Sandslia Ridesenter.

5) Du har Grønt Kort og kan delta på stevner😃 Grønt Kort er et kurs du kun trenger å ta en gang, det trenger ikke å fornyes.

Har du spørsmål – ta gjerne kontakt. Vi vil svare så godt vi kan😊 

Du kan også lese mer på www.rytter.no/sport/gront-kort


Klubbutviklingsprogrammet i gang!

Torsdag 24. mars 2022 møttes flere av klubbens medlemmer i Rytterstua til oppstartsmøte i klubbutviklingsprogrammet. Det meldes om god stemning og engasjerte medlemmer. Vedlagt ligger en rapport som er utarbeidet av klubbutvikler Jan Jenssen, som deltok og ledet kvelden. Fortsettelse følger, som beskrevet i rapporten er det planlagt nytt møte i august.

Landsstevne i dressur på Sandslia 20.-22. august 2021

Klubben arrangerer landsstevne, distriktsstevne i dressur på Sandslia ridesenter helga 20.-22. august 2021. Påmeldingen er nå åpen, flere klasser fylles fort opp, så hvis du har tenkt å delta må du ikke vente med å melde deg på! Link til stevneinvitasjon og påmelding her!

Kort oppdatering

Det har vært stille fra oss en tid – det skyldes i hovedsak at det ikke har vært mye som har skjedd hos oss i klubben. Vi har produsert nyhetsbrev og prøvd å være litt aktiv i sosiale media når våre medlemmer har deltatt på ulike stevner, med korte oppdateringer på hvordan det har gått. Nå har det seg slik at vi har ikke mulighet til å følge med på alle som er ute og representerer klubben på ulike aktiviteter. Hvis dere ønsker at vi skal legge ut på våre sosiale medier om det dere er med på, setter vi stor pris på at dere gjør oss oppmerksomme på det gjennom å sende oss det dere vil vi skal publisere. Vi kan ikke legge ut bilder uten samtykke fra den som er avbildet.

Vi gjør et forsøk på å opprette en kalender!

Vi har tenkt å prøve noe nytt i et forsøk på å holde dere oppdatert – opprette en kalender. Planen er at denne vil vise aktivitetene som foregår på Sandslia i regi av klubben. Forhåpentligvis blir det mulig å bla frem og tilbake i kalenderen for å se hva som skjer og hva som har skjedd. Vi er enda noe usikker på hvordan dette vil fungere. For tiden jobbes det med å finne en løsning som kan fungere som vi ønsker. Under dette arbeidet har vi imidlertid støtt på noen utfordringer som vi håper å finne ut av med det første. Oppdatering kommer så snart løsningen er på plass!

Saker som er eldre enn ett år:

«Grønt kort kurs»

Vi planlegger et Grønt Kort kurs i løpet av august 2020, det vil komme mer informasjon her når invitasjonen er klar.

«D-stevne i Sprang inkl. kvalifisering til TopSpec cup ponni»

Helga 29-30 august 2020 arrangerer vi D-stevne i sprang. Stevneinvitasjon og muligheter for påmelding finner dere på linken under så fort stevneinvitasjonen er klar.
https://www.horsepro.no/index.php?r=show/event

«D-stevne i Dressur»

Den 19. september arrangerer vi D-stevne i dressur. Stevneinvitasjon og muligheter for påmelding finner dere på linken under så fort stevneinvitasjonen er klar.
https://www.horsepro.no/index.php?r=show/event

Utebanen
Utsikt fra dommerboden på landsstenve 2019
%d bloggere liker dette: