Materialutvalget

Materialutvalget består i 2019 av følgende personer:

Odd Arild Bylund

Kent Ove Hellan

Ingeborg Nessemo Austmo

Terje Grønn

Ketil Aksnes

Roger Lehn