Materialutvalget

Materialutvalget består i 2021 av følgende personer:

Svein Jørgensen

Kent Ove Hellan

Terje Grønn

Ketil Aksnes

Vilgunn Haga