Styret

Styret består i 2019 av følgende personer:

Leder: Arne Espen Dillan (til 2020)

Nestleder:  Randi Nessemo (til 2020)

Kasserer:  Ola Dragset (til 2020)

Sekretær:  Andrea Sørgård (til 2020)

Styremedlem:  Inga Granlund (til 2021)

Varamedlem:  Torunn Lersveen (til 2021)

Varamedlem:  Christine Alvestad Eide (til 2021)