Kioskutvalget

Kioskutvalget består i 2019 av følgende personer:

Bodil Marie Bratli (leder)

Kjersti Søvik

Randi Nessemo

Ida Tuseth