Kioskutvalget

Kioskutvalget består i 2019 av følgende personer:

Andrea Sørgård (leder)

Randi Nessemo

Ida Tuseth