ÅRSMØTEDOKUMENTER

Vedlagt ligger årsmøtedokumentene til årsmøtet 17. mars 2022. Vi minner om bestemmelsene i klubbens lov, §5 (NIFs lov §2.5) at «for å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minstFortsett å lese «ÅRSMØTEDOKUMENTER»

Årsmøte 2022

Verdal og omegn rideklubb innkaller til årsmøte Tid:       Torsdag 17. mars 2022 kl. 19.00 Sted:    Rytterstua på Sandslia, Landstadvegen 114, Verdal Årsmøtet innkalles med hjemmel i Lov for Verdal og omegn rideklubb §10. Endring av lovnorm vedtatt på klubbens styremøte 7. februar 2022. Lover og vedtekter – Verdal og Omegn Rideklubb (vork.no) Forslag som ønskesFortsett å lese «Årsmøte 2022»