ÅRSMØTEDOKUMENTER

Vedlagt ligger årsmøtedokumentene til årsmøtet 17. mars 2022. Vi minner om bestemmelsene i klubbens lov, §5 (NIFs lov §2.5) at «for å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minstFortsett å lese «ÅRSMØTEDOKUMENTER»

Årsmøte 2022

Verdal og omegn rideklubb innkaller til årsmøte Tid:       Torsdag 17. mars 2022 kl. 19.00 Sted:    Rytterstua på Sandslia, Landstadvegen 114, Verdal Årsmøtet innkalles med hjemmel i Lov for Verdal og omegn rideklubb §10. Endring av lovnorm vedtatt på klubbens styremøte 7. februar 2022. Lover og vedtekter – Verdal og Omegn Rideklubb (vork.no) Forslag som ønskesFortsett å lese «Årsmøte 2022»

Klubbkveld – Opp- og nedturer med Signe Skei

Onsdag 27. oktober 2021 kl. 17.00 har Verdal og omegn rideklubb gleden av å ønske alle medlemmer velkommen til helt gratis klubbkveld i Rytterstua! For å takle alle opp- og nedturer denne sporten byr på, kan det være til god hjelp med noen ekstra verktøy i kassa. Vi har for anledningen invitert den meritterte Steinkjer-rytterenFortsett å lese «Klubbkveld – Opp- og nedturer med Signe Skei»