Forslagskassen

DEL TO

Vi har i tidligere innlegg bedt medlemmene om innspill via forslagskassen som henger i Rytterstua.

Det har den siste tiden kommet inn mange forslag fra flere bidragsytere – noe vi takker hjertligst for og setter stor pris på! Det viser et stort engasjement for klubben og at medlemmene bryr seg!

Det blir for omfattende å referere hvert enkelt forslag, så vi prøver med dette å gi svar på generelt grunnlag.

Flere av forslagene som er sendt inn vil bli kanalisert til juniorutvalget. Vi ser det er noen av forslagene som naturlig hører til der.

Samtlige som har sendt inn forslag på aktiviteter og andre ting som klubben kan gjøre – er hjertelig velkommen til å være med og bidra for å få dette gjennomført. Både styret og utvalgene står fritt i å knytte til seg ressurspersoner ved behov, så her er det fritt fram for alle.

Styret har ikke lagt vekk forslagene, men ser at noen kan bli både utfordrende og tidkrevende å få gjennomført, med tanke på tiden de har disponibel til å utøve sine verv.

Fortsett gjerne å sende inn forslag – alle blir tatt opp og behandlet på våre styremøter!


%d bloggere liker dette: