HUSK ÅRSMØTET 25. MARS KL. 18.00

Verdal og omegn rideklubb sitt årsmøte avholdes digitalt på Teams torsdag 25. mars 2021 kl. 18.00.

For å delta må du melde deg på skriftlig til post@vork.no innen 18. mars for å få tilsendt oppkoblingslink. Det er ubegrenset plass for deltakere, så meld gjerne din deltakelse snarest.

Sakspapir blir også distribuert på klubbens nettside, Facebook-side og sendt til påmeldte deltakere.

Årsmøte i klubben 25. mars 2021

Verdal og omegn rideklubb avholder sitt årsmøte torsdag 25. mars 2021 kl. 18.00. På grunn av smittevern kjøres årsmøtet digitalt via Teams. Innkalling kan lastes opp her, den er også sendt ut til alle medlemmer på e-post samt publisert på klubbens Facebook-side.

Vi har fått tilbakemeldinger om endel e-postadresser som ikke eksisterer eller er feil. Derfor ber vi alle om å sjekke at riktig e-postadresse ligger inne på hver enkelt sin profil i MinIdrett, eller ta kontakt med klubben på post@vork.no, så hjelper vi dere med dette.

Håper så mange som mulig har anledning til å delta på årsmøtet.

vennlig hilsen Styret

AVLYSNING

Med bakgrunn i de siste dagers utvikling i smittepress av Covid-19 har styret i Verdal og Omegn Rideklubb fattet vedtak om å avlyse klubbstevne med innlagt klubbmesterskap lørdag 7.november 2020. Vi beklager avlysningen og håper å snart arrangere nye stevner, når smittesituasjon er mer avklart og normalisert.

Inderøy 4/11-20
Eva Letnes, leder