ÅRSMØTEDOKUMENTER

Vedlagt ligger årsmøtedokumentene til årsmøtet 17. mars 2022.

Vi minner om bestemmelsene i klubbens lov, §5 (NIFs lov §2.5) at «for å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst èn måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.»

Vi tar forbehold om noen få justeringer i valgkomiteens innstilling fram til årsmøtet.

Husk å gå inn på arrangementet som er opprettet til årsmøtet på Facebook og trykk «SKAL» hvis du kommer, slik at vi får en liten pekepinn på hvor mange vi blir, for å kunne planlegge serveringen best mulig.

VELKOMMEN PÅ ÅRSMØTE!

Årsmøte 2022

Verdal og omegn rideklubb innkaller til årsmøte

Tid:       Torsdag 17. mars 2022 kl. 19.00

Sted:    Rytterstua på Sandslia, Landstadvegen 114, Verdal

Årsmøtet innkalles med hjemmel i Lov for Verdal og omegn rideklubb §10.

Endring av lovnorm vedtatt på klubbens styremøte 7. februar 2022.

Lover og vedtekter – Verdal og Omegn Rideklubb (vork.no)

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret snarest og senest innen to uker før årsmøtet, dvs. 3. mars 2022, på e-post post@vork.no   

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Klubbkveld – Opp- og nedturer med Signe Skei

Onsdag 27. oktober 2021 kl. 17.00 har Verdal og omegn rideklubb gleden av å ønske alle medlemmer velkommen til helt gratis klubbkveld i Rytterstua!

For å takle alle opp- og nedturer denne sporten byr på, kan det være til god hjelp med noen ekstra verktøy i kassa. Vi har for anledningen invitert den meritterte Steinkjer-rytteren Signe Skei til å dele sine erfaringer og kunnskap med oss. Arrangementet er åpent for alle medlemmer, uavhengig av alder og nivå. Det blir også servert pizza.

Påmelding innen 25. oktober på følgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedaqdLnMWPItB21ssNeYpqHvLtN3VZvHVxp8Jtn7qnstDJ4g/viewform?usp=pp_url

Kort og godt om Signe:
23 år fra Sparbu. Hun har deltatt og prestert ved flere nasjonale og internasjonale sprangstevner og mesterskap både som ponnirytter, junior, ung rytter og senior.
Hun har gjennom landslaget fulgt et satsingsprogram for unge talenter tilknyttet Olympiatoppen, der har hun blant annet hatt tett oppfølging fra mentaltrener Marius Dammyr.

Vi håper på en trivelig og inspirerende kveld!

Velkommen!