Endelig aktiviteter igjen

God aktivitet i klubben i helga, både på hjemme- og bortebane. 🌞 Klubben har gjennomført sitt første klubbstevne etter åpning for idrettsaktivitet. Strålende sol og god deltagelse resulterte i mange flotte runder og en god sats inn i stevnesesongen! 🐎🐎🐎

Klubben har også blitt representert på dressurstevne på Bruråk i helga ved Marte Leirdal Aune/Quatermain, Nina Næverås Opheim/Intercooler Forest og Christine Alvestad Eide/Linguetta med følgende plasseringer; 2. plass i LA lørdag til Christine og 3.plass i MB lørdag til Marte. 🏆🥈🏅

Takk også til alle som bidro med smått og stort samt opprydding på hjemmebane, bare å glede seg til neste stevne! 🙂

På bilde: Marte Leirdal Aune og Quatermain🌞

Innkalling årsmøte

På tross av korona-situasjonen, må vi gjennomføre årsmøte. Årsmøtet gjennomføres digitalt via Teams mandag 25. mai kl. 19.00.

Du trenger kun en pc (eller mobil) med nettilgang for å delta. Men du må melde deg på møtet, slik at vi kan sende deg lenka til møtet. Så trykk deg inn på lenka under, og meld deg på. Frist for påmelding er 22. mai kl. 18.00.

Velkommen til et annerledes og spennende årsmøte!

https://isonen.com/event/ck9bm0bef0xau0b68wjgfj4g1?fbclid=IwAR25BpQfNOk7XhsaMK0Lr02s18-K-SKs7WQWw9r4t3h7yNK7-1s4x4gBC18

 

Til medlemmene i Verdal og omegn Rideklubb

Helsedirektoratet fattet i dag med hjemmel i smittevernlovens §4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stenging av:

1.     Kulturarrangementer

2.     Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

3.     Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv

4.       Treningssentre

Videre så har Norges Idrettsforbund uttalt følgende:

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Verdal og Omegn har i dag hatt ekstraordinært styremøte, og har fattet følgende vedtak:

Styret i Verdal og omegn Rideklubb ser med alvor på situasjonen som har oppstått med tanke på covid-19/corona-smitte. Verdal og omegn Rideklubb vil ta sitt ansvar i situasjonen, og ber alle medlemmer respektere de forbud som styrende myndigheter og Norges Idrettsforbund har gitt, inntil ny beskjed foreligger.

 

Verdal, 12.3.2020

For Verdal og omegn Rideklubb

 

Arne Espen Dillan

leder

Kiosken i rytterstua

På grunn av coronasituasjonen har styret vedtatt og stenge kiosken fra og med 13.03. Den stenges i første omgang 14 dager fremover. Dette etter råd gitt fra Verdal kommune og Helsedirektoratet. Det vil si at de som er satt opp på kiosk i denne perioden vil få sine vakter forskjøvet tilsvarende. Vi holder dere informert og vil varsle når vi åpner kiosken igjen. Vi reviderer da listene, og kioskvaktene vil få sms med info.

Avlysing av årsmøte

Opprinnelig oppsatt årsmøte den 19.03 avlyses på grunn av coronasituasjonen. Vi i styret har valgt å utsette dette på ubestemt tid, og vil komme med ny dato når vi vet mer. Vi følger rådene til kommunen, som sier at all møteaktivitet er stoppet i første omgang 14 dager fram i tid. (27.03).

D-stevne i sprang Bruråk 29.02-01.03

Nå er endelig stevnesesongen i gang for fullt, og i helga har det vært D-stevne i Sprang på Bruråk. Her har hele 8 ekvipasjer fra klubben vært i ilden. Mange fine runder har blitt ridd, og flere har markert seg blant de plasserte på resultatlistene.

Følgende ekvipasjer fra klubben har deltatt:

Maria Skjerve Kolstad – Careltje
Sølvi Pedersen – Continiue
Eli Anita Valbekmo – Bumblebee
Linn Anett Aksnes – Ebby
Nina Neverås Opheim – Black Contendor
Håvard Haldorsen Dragset – Høidals Chiara
Marit Aarset Grønn – Aathens Achilles
Martine Brigtsen – Axells Malibu

Og følgende har blitt plassert i løpet av helga:

Linn og Ebby – 1 plass i LB+5 ponni (85 cm)
Martine Brigtsen og Malibu – 5. plass i LD+5 (85cm)
Nina og Black Contendor – 1. plass i 95 cm
Håvard og Chiara – 1.plass i LB+5 (115cm)
Marit og Achilles – 1. plass i LA+5  (125cm)

(På bilde under har vi Håvard til venstre og Nina til høyre)