ÅRSMØTEDOKUMENTER

Vedlagt ligger årsmøtedokumentene til årsmøtet 17. mars 2022.

Vi minner om bestemmelsene i klubbens lov, §5 (NIFs lov §2.5) at «for å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst èn måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.»

Vi tar forbehold om noen få justeringer i valgkomiteens innstilling fram til årsmøtet.

Husk å gå inn på arrangementet som er opprettet til årsmøtet på Facebook og trykk «SKAL» hvis du kommer, slik at vi får en liten pekepinn på hvor mange vi blir, for å kunne planlegge serveringen best mulig.

VELKOMMEN PÅ ÅRSMØTE!

%d bloggere liker dette: