Årsmøte 2022

Verdal og omegn rideklubb innkaller til årsmøte

Tid:       Torsdag 17. mars 2022 kl. 19.00

Sted:    Rytterstua på Sandslia, Landstadvegen 114, Verdal

Årsmøtet innkalles med hjemmel i Lov for Verdal og omegn rideklubb §10.

Endring av lovnorm vedtatt på klubbens styremøte 7. februar 2022.

Lover og vedtekter – Verdal og Omegn Rideklubb (vork.no)

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret snarest og senest innen to uker før årsmøtet, dvs. 3. mars 2022, på e-post post@vork.no   

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

%d bloggere liker dette: