Til medlemmene i Verdal og omegn Rideklubb

Helsedirektoratet fattet i dag med hjemmel i smittevernlovens §4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stenging av:

1.     Kulturarrangementer

2.     Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

3.     Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv

4.       Treningssentre

Videre så har Norges Idrettsforbund uttalt følgende:

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Verdal og Omegn har i dag hatt ekstraordinært styremøte, og har fattet følgende vedtak:

Styret i Verdal og omegn Rideklubb ser med alvor på situasjonen som har oppstått med tanke på covid-19/corona-smitte. Verdal og omegn Rideklubb vil ta sitt ansvar i situasjonen, og ber alle medlemmer respektere de forbud som styrende myndigheter og Norges Idrettsforbund har gitt, inntil ny beskjed foreligger.

 

Verdal, 12.3.2020

For Verdal og omegn Rideklubb

 

Arne Espen Dillan

leder

%d bloggere liker dette: